DKF 2011 (lipiec)

V  Dolnośląski Konkurs Filmowy (lipiec 2011)

Na V Dolnośląski Konkurs Filmowy, który został ogłoszony 5 lipca 2011 roku, wpłynęło 15 projektów (4 filmy fabularne, 7 filmów dokumentalnych i 4 animowane), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 3 764 390 zł. Wśród nich były 4 nowe projekty, 8 projektów, które otrzymały pozytywną opinię ekspertów w IV Konkursie, ale nie otrzymały dofinansowania oraz 3 projekty, które w IV Konkursie otrzymały negatywną ocenę ekspertów i zostały ponownie zgłoszone do oceny ekspertów. Do III etapu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone projekty.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący Komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław) dysponowała kwotą całkowitą 1 281 800 zł brutto (pomniejszoną o wynagrodzenia ekspertów w wysokości 5 250 zł), na którą złożyły się pieniądze niewykorzystane
w IV Dolnośląskim Konkursie Filmowym (581 800 zł) oraz pieniądze
z wkładu finansowego do filmu „EZI” w reżyserii Jarosława Marszewskiego (700 000 zł), którego producent wycofał się z realizacji filmu.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym filmom:

 

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

Wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

W cieniu / David Ondricek / fabuła

Damn Good Production (koprodukcja czesko-słowacko-polska)

200 000 zł

Tadeusz Różewicz. Twarze / Piotr Lachmann / dokument

Media Kontakt

50 000 zł

Żydowski śpiewnik wojenny / Łukasz Czuj (od 2012 – Andrzej Celiński) / dokument

Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego

197 000 zł

Komisja postanowiła zwrócić do budżetu donatorów tj. Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wrocławia kwotę 829 550 zł, rekomendując ich władzom zwiększenie o tę kwotę środków na VI Dolnośląski Konkurs Filmowy w 2012 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.