DKF 2011 (marzec)

IV Dolnośląski Konkurs Filmowy (marzec 2011)

 

Na IV Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 17 marca 2011 roku, wpłynęły 24 projekty (11 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 4 animowane), których producenci wnioskowali
o wkłady koprodukcyjne w wysokości  7 707 350 zł. Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu wszystkie projekty. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) – obok filmów zgłoszonych do konkursu
– zostały zakwalifikowane trzy filmy: jeden fabularny („Dżej Dżej”), jeden dokumentalny („Transformacja, czyli rozmowy polskie jesienią ‘86”) oraz jeden animowany („Złote krople”), które zakwalifikowały się do III etapu konkursu w 2010 roku, ale w III Dolnośląskim Konkursie Filmowym nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego lub z niego nie skorzystały.

 

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław) dysponowała kwotą całkowitą 1 600 000 zł brutto (pomniejszoną o honoraria ekspertów
w wysokości 18 200 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym filmom:

 

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

Wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

EZI / Jarosław Marszewski / fabuła

Studio Filmowe Kalejdoskop

700 000 zł

Złote krople / Daniel Zduńczyk, Marcin Męczkowski / animacja

ATM Grupa

300 000 zł

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przeznaczonej na IV Dolnośląski Konkurs Filmowy komisja konkursowa postanowiła ogłosić
5 lipca 2011 roku V Dolnośląski Konkurs Filmowy na kwotę 581 800 zł brutto.

Możliwość komentowania jest wyłączona.