DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY 2013 WYSTARTOWAŁ!

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VII Dolnośląski Konkurs Filmowy (VII dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę oraz udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego i wysokość środków finansowych wydatkowanych w regionie.
Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2013 roku.

Dokumenty do pobrania i szczegóły w zakładce DKF 2013. http://wroclawfilmcommission.pl/dkf/dkf-2013

Wnioski na konkurs można składać od  21 lutego 2013 roku. Termin składania wniosków upływa  22 marca 2013 roku.            .

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl .

Ten wpis został opublikowany w kategorii Brak. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.