DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY 2014 WYSTARTOWAŁ!

VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

 

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VIII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.
Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2014 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 23 stycznia 2014. Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2014.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rbubnicki@wroclawfilmcommission.pl

 

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronach:

 

www.wroclawfilmcommission.pl/dkf/dkf-2014/

www.odra-film.wroc.pl

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Brak. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.