DKF 2009

II Dolnośląski Konkurs Filmowy (styczeń 2009)

Na II Dolnośląski Konkurs Filmowy, który został ogłoszony 30 stycznia 2009 roku, wpłynęły 23 projekty (15 filmów fabularnych i 8 dokumen-
talnych). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 21 projektów (15 fabuł i 6 dokumentów). Do finału konkursu zakwalifikowało się 17 filmów (12 filmów fabularnych i 5 dokumentalnych), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 
11 973 225 zł.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dariusz Kowalczyk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), dysponowała kwotą całkowitą 1 942 300 zł brutto (pomniejszoną o honoraria ekspertów
w wysokości 19 950 zł), na którą złożyły się kwoty z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu wkładów koprodukcyjnych następującym filmom, które uzyskały w ocenie ekspertów liczbę punktów kwalifikującą do otrzymania wkładu koprodukcyjnego:

 

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

Wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

Wygrany / Wiesław Saniewski / fabuła

Saco Film Ltd

700 000 zł

Operacja Dunaj / Jacek Głomb / fabuła

WFFiD

420 000 zł

Sala samobójców / Jan Komasa / fabuła

Studio Filmowe KADR

400 000 zł

Maraton tańca / Magdalena Holland – Łazarkiewicz / fabuła

Grupa Filmowa

200 000 zł

Szklane domy / Maciej Żurawski / dokument

Argomedia Production

100 000 zł

Nasza Klasa (ostateczny tytuł „Miłość bez ustawki”)/ Kamil Król / dokument

Studio Efekt – Pokromski Studio

52 350 zł

Poeta emeritus / Andrzej Sapija / dokument

Kamerovid sp. z o.o.

50 000 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.