DKF 2010

III Dolnośląski Konkurs Filmowy (luty 2010)

Na III Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 24 lutego 2010 roku, wpłynęło 25 projektów (12 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 24 projekty, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 11 402 607 zł. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) – obok nowych filmów zgłoszonych do konkursu – zostały zakwalifikowane trzy filmy fabularne („80 milionów”, „Kamfora” i „Dziewczyna z szafy”) oraz jeden dokument („Gdzie się podziało 80 milionów?”), które w poprzedniej edycji konkursu zakwalifikowały się do III etapu, ale nie otrzymały lub nie skorzystały z wkładu koprodukcyjnego.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dariusz Kowalczyk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), dysponowała kwotą całkowitą 1 600 000 zł brutto (pomniejszoną o hono-
raria ekspertów w wysokości 16 450 zł), na którą złożyły się pieniądze
z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym filmom:

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

Wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

80 milionów / Waldemar Krzystek / fabuła

Media Brigade

700 000 zł

Kamfora (późniejszy tytuł „Tabu”, ostateczny tytuł „Bez wstydu”) / Filip Marczewski / fabuła

Akson Studio

400 000 zł

Daas / Adrian Panek / fabuła

Argomedia Production

293 550 zł

Rozmowa kontrolowana
z Sylwestrem Chęcińskim / Jarosław Marszewski / dokument

Editing Brigade

70 000 zł

Za to, że żyjemy czyli punk z Wrocka/ Tomasz Nuzban / dokument

PHU Semata

70 000 zł

Gdzie się podziało 80 milionów? / Michał Rogalski / dokument

Rokam Media

50 000 zł

Możliwość komentowania jest wyłączona.