DKF 2013

VII  Dolnośląski Konkurs Filmowy

 

Na VII Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 21 lutego 2013 roku, wpłynęło 40 projektów (21 filmów fabularnych, 18 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 37 projektów, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości  13 026 198 zł (netto). Do III etapu zostało zakwalifikowanych 30 projektów ponadto zakwalifikowany został też film dokumentalny „Sztuka Natalii LL”, który był w finale VI DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego.

 

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła
VII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

 

Komisja dysponowała kwotą  całkowitą 1 948 700 zł netto (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 34 700 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (348 700 zł).

 

Komisja podjęła decyzje o podpisaniu umów koprodukcyjnych z producentami 10 projektów:

 

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

Wnioskodawca – producent

kwota przyznana (netto)

Ja, Olga Hepnarova/ Thomas Weinreb, Petr Kazda/ fabuła

Media Brigade

450 000 zł

Letnie przesilenie / Michał Rogalski / fabuła

Prasa i Film

400 000 zł

Jak całkowicie zniknąć / Przemysław Wojcieszek / fabuła

Dynamo Karuzela

200 000 zł

Skrzyżowanie / Bartłomiej Bartos / dokument

POP-TV

70 000 zł

Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech/ Jolanta Krysowata, Krzysztof Kunert / dokument

Rokam-Media

135 000 zł

Pieśń pamięci / Nathalie Rossetti / dokument

Borak Films

70 000 zł

Królowa Pik / Agnieszka Zwiefka / dokument

Chilli Production

131 000 zł

Moje pojednanie (Różewicz a Niemcy) / Piotr Lachmann / dokument

Media Kontakt

60 000 zł

Spotkania Ossolińskie / Jan Strękowski / dokument

Studio Filmowe Kronika

100 000 zł

Ja nie będę mówił / Jolanta Krysowata, Mariusz Marks / dokument

Kabart Films

43 000 zł

 

Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 z dn. 11.09.2013

 

10 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia).

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu (24 czerwca 2013) dofinansowanie otrzymało 11 projektów filmowych: 4 pełnometrażowe filmy fabularne i 7 filmów dokumentalnych. W regulaminowym terminie dwóch producentów nie podpisało umów koprodukcyjnych rezygnując w tym roku z przyznanego dofinansowania. Były to projekty filmu fabularnego „Ptaki śpiewają w Kigali” w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze oraz filmu dokumentalnego „Wielka ucieczka” w reżyserii Ksawerego Szczepanika.

W związku z tym Komisja Konkursowa postanowiła dofinansować produkcje, które otrzymały wymaganą ilość punków i zakwalifikowały się do III etapu VII DKF, jednak w czerwcu nie uzyskały dotacji w konkursie. Są to:

 

 

film fabularny: „Ja, Olga Hepnarova”, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – 250 000 zł

 

film dokumentalny: „Pieśń pamięci”, reż. Nathalie Rossetti (Borak Films) – 70 000 zł.

 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu producenci wymienionych filmów powinni zawrzeć umowy koprodukcyjne z Odrą-Film do 25. 10. 2013.

 

Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 z dn. 21.09.2013

 

20 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Zbigniew Morawski (Urząd Miejski Wrocławia).

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu (24 czerwca i posiedzenie dodatkowe 10 września) dofinansowanie otrzymało 11 projektów filmowych: 4 pełnometrażowe filmy fabularne i 7 filmów dokumentalnych. Dnia 19 września producent filmu „Królewicz Olch” w reżyserii Jakuba Czekaja, który w wyniku tegorocznego Konkursu otrzymał dofinansowanie, ostatecznie zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie i przyznanej dotacji.

W związku z tym Komisja Konkursowa postanowiła rozdysponować zaoszczędzoną w ten sposób kwotę, dofinansowując film fabularny: „Ja, Olga Hepnarova”, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – kolejną dotacją w wysokości 200 000 zł. W wyniku decyzji podjętych przez komisję konkursową 10 i 20 września br. film „Ja, Olga Hepnarova” otrzymał łącznie dofinansowanie w wysokości 450 000 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.