DKF 2015

Komunikat o rozstrzygnięciu

IX Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

 

Komisja Konkursowa, która zebrała się 7 lipca 2015 w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Tadeusz Samborski (Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła IX edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą 1 300 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł) i Urzędu Miejskiego Wrocławia (800 000 zł).

 

Na IX Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 28 projektów filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym 2 projekty zakwalifikowane do III etapu w VIII Konkursie (2014), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w IX Konkursie. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości 7 697 498 zł.

 

Do III etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 17 projektów. Łącznie w III etapie IX Konkursu znalazło się: 6 filmów fabularnych i 11 filmów dokumentalnych.

 

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

 

Filmy fabularne:

 

1.      Pokot, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 500 000 zł
2.      Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski (Film It Sp. z o.o.) – 355 000 zł
3.      Sługi Boże, reż. Mariusz Gawryś (Prasa i Film) – 300 000 zł
4.      Wielki tydzień, reż. Jarosław Fret (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 45 000 zł

 

Filmy dokumentalne:

 

1.     Szukamy życia w grobach, reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt Sp. z o.o.) – 59 000 zł
2.     W absolutnej ciszy, reż. Łukasz Śródka (Camera Nera Sp. z o.o.) – 41 000 zł

 

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 

1.     Pokot, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 62 pkt

2.     Sługi Boże, reż. Mariusz Gawryś (Prasa i Film) – 54 pkt (III etap z VIII Konkursu)
3.     Wilkołak, reż. Adrian Panek (Filmpolis Agata Szymańska) – 53 pkt
4.     Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski (Film It Sp. z o.o.) – 49 pkt
5.     Wielki tydzień, reż. Jarosław Fret (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 45 pkt
6.     Plac zabaw, reż. Bartosz M. Kowalski (Grupa Filmowa) – 44 pkt

 

Minimum kwalifikacyjnego do III etapu nie otrzymały filmy:

 

1.  Szczęście świata, reż. Michał Rosa (Argomedia Production)
2.  Dzikie róże, reż. Anna Jadowska (Alter Ego Pictures)
3.  Zwał, reż. Krzysztof Pulkowski (WAŻKA Anna Wasilewska)
4.  Stan, w którym jestem, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela Katarzyna Majewska)
5.  Wieża, jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Studio Filmowe INDEKS PWSFTViT

 

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 

1.     Zobacz mnie, reż. Kinga Wołoszyn-Kowanda (Media Brigade Banaszkiewicz i Kurek sp. j.) – 60,5 pkt
2.     Pionierzy, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media Sylwester Banaszkiewicz) – 54 pkt
3.     W absolutnej ciszy, reż. Łukasz Śródka (Camera Nera Sp. z o.o.) – 53,5 pkt
4.     Szukamy życia w grobach, reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt Sp. z o.o.) – 53 pkt
5.     Mistrzowie drugiego planu, reż. Marcin Gałczyński (Teatr Sztuk Ewelina Ciszewska) – 51 pkt
6.     Gra w ciemno, reż. Maciej Żurawski (V-Film) – 50,5 pkt
7.     Sąsiedzi – die Nachbarn, reż. Krzysztof Wierzbicki (Film Studio MTM) – 47,5 pkt
8.     Syryjczyk-Wrocławianin z wyboru, reż. Beata Cichoń, Anna Frąckowiak (POP-TV) – 47,5 pkt
9.      Biegacze, reż. Łukasz Borowski (Wajda Studio Sp. z o.o.) – 45 pkt (III etap z VIII Konkursu)
10.    Odejście Fausta, reż. Krzysztof Kaszewski (4 Picture Sp. z o.o.) – 44 pkt
11.    Dolina Pałaców i Ogrodów, reż. Maciej Kieres (Ośrodek Kultury i Sztuki) – 40,5 pkt

 

Minimum kwalifikacyjnego nie otrzymały filmy:

 

1. Pamelo żegnaj, reż. Piotr Wąsiński (EDITING BRIGADE Stefańska i wspólnicy sp.j.)

2. Ucieczka przez druty, reż. Andrzej Celiński (K Film Bartosz Klinik)

IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza IX Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (IX Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2015 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 2 kwietnia 2015. Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2015 o godz. 16.00.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00–16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się po prawej stronie (DOKUMENTY DO POBRANIA).

KOMUNIKAT IX DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO z dn. 21.04.2015

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że do 30 kwietnia 2015 (do godz. 15.00) został przedłużony termin składania wniosków na IX Dolnośląski Konkurs Filmowy.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest:

Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00–16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.