WFC
Contact
JAROSŁAW PERDUTA
CEO
phone +48 603 693 033

NATALIA STYSŁO phone +48 531 693 290 nstyslo@wroclawfilmcommission.pl

MAŁGORZATA KONIECZNA
phone +48 607 810 861

WROCLAW FILM COMMISSION
Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław
phone +48 71 79 270 93
info@wroclawfilmcommission.pl