WFC
Kontakt

RAFAŁ BUBNICKI
Zastępca dyrektora ds. produkcji filmowej
tel. +48 71 79 37 972
kom. +48 601 384 194
rbubnicki@wroclawfilmcommission.pl

NATALIA STYSŁO
tel. +48 531 693 290
nstyslo@wroclawfilmcommission.pl

ANGELIKA BREKSA
tel. +48 607 810 861
abreksa@wroclawfilmcommission.pl

WROCLAW FILM COMMISSION
ul. Piłsudskiego 64a, 50-020 Wrocław
tel. +48 71 79 379 72
info@wroclawfilmcommission.pl