WFC

Zaułek Ossolińskich

Zaułek Ossolińskich

Autor zdjęć: Wroclaw Film Commission, Wydział Promocji UMWD
Lokalizacja: Wrocław , Zaułek Osollińskich
Kategoria: Miasto Obiekty świeckie
Styl: Architektura nowożytna (XV-XVIII w.)

Zaułek przy dawnym klasztorze Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, gdzie obecnie znajduje się  Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Ossolineum). W pobliżu znajduje się gotycki kościół św. Macieja oraz budynki klasztorne. Obiekt to jedno z największych założeń barokowych na Śląsku, łączące cechy rezydencji miejskiej i zespołu pałacowego. Kościół łączy się z budynkami poklasztornymi pięknym małym ogrodem w stylu francuskim. Zaułek oddziela Ossolineum od zabudowań klasztoru i kościoła ss. Urszulanek.

Zaułek Osollińskich, Wrocław, zaułek, kostka brukowa, bruk, ogród, klasztor, kościół, biblioteka, uliczka, barok, pałac, rezydencja, styl francuski
Print Friendly, PDF & Email