OPERATION DANUBE

(II LFSC, 2009)

Feature film (104 min)
comedy drama

Director:
Jacek Głomb

Screenplay:
Jacek Kondracki, Robert Urbański

Scenography:
Małgorzata Bulanda, Marek Warszewski, Milan Býček

Music:
Bartosz Straburzyński

Producer:
Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych (Poland), In Film Praha (Czech Republic)

Co-producer:

Odra-Film (Polska)

Premiere:
August 14, 2009 (Poland)

film co-financed by:
PISF

Awards:

Jacek Głomb, Brązowy Niedźwiadek, Festival der Nationen, Ebensee (2010)

Starring:

Eva Holubová, Maciej Stuhr, Jiři Menzel, Joanna Gonschorek, Zbigniew Zamachowski,
Bogdan Grzeszczak, Przemysław Bluszcz