WFC

Plac Solny

Plac Solny

Author of photos: Wroclaw Film Commission
Location: Wrocław , Plac Solny
Category: City Secular objects
Style: Medieval architecture (IX – XIV c.)

Rynek pomocniczy Starego Miasta, regularny, kwadratowy, wytyczony w 1242. Północno-wschodni narożnik placu przylega do narożnika Rynku, z południowo-wschodniego i północno-zachodniego wybiegają po dwie ulice (odpowiednio Gepperta i Ofiar Oświęcimskich oraz Ruska i Kiełbaśnicza), zaś czwarty, południowo-zachodni narożnik jest zamknięty (brama powadzi na Plac Bohaterów Getta i ulicę Psie Budy). W przeciwieństwie do Rynku, przestrzeń placu jest niezabudowana. Połowę pierzei południowej placu zajmuje klasycystyczny gmach Starej Giełdy projektu Carla Ferdinanda Langhansa z 1822 roku, ponadto znajdują się tam jeszcze trzy historyzujące kamienice. Po wschodniej stronie znajduje się m.in. dawny dom towarowy z pocz. XX w. Na najbardziej zróżnicowana ścianę północną składa się narożny z Rynkiem wieżowiec zbudowany w latach 1930–1932 wg projektu Heinricha Rumpa, budynek dawnej apteki Pod Murzynem (lub Pod Maurem), przebudowany w 1928 r. przez Adolfa Radinga w stylu modernistycznym (obecnie redakcja lokalna Gazety Wyborczej) oraz dwie kamienice: barokowa z około 1700 roku i historyzująca. Sprawiająca wrażenie najstarszej, pierzeja zachodnia jest w istocie bardzo swobodną rekonstrukcją stanu z około 1800 r. dokonaną w latach 1947–1958. Na placu tradycyjnie od lat znajduje się targ kwiatowy. W ostatnich latach XX wieku zbudowano na nim akcent architektoniczny – iglicę (projekt Adama Wyspiańskiego nawiązujący do Iglicy stojącej od 1948 r. przy Hali Ludowej) oraz fontannę.

Plac Solny, Wrocław, schron, rynek, ratusz, pomnik, bruk, cegła, plac, fontanna, kamienica, plac targowy, zegar, wieża, gotyk, renesans, manieryzm, secesja, modernizm, dom towarowy, historyzm, pręgież, barok, kościół, wieżowiec, apteka, targ kwiatowy, iglica
Print Friendly, PDF & Email