WFC

Radkowskie Skały

Radkowskie Skały

Location: Radków
Category: Landscape

Radkowskie Skały w Górach Stołowych to zespół form skalnych o bardzo wymyślnych kształtach, wznoszących się niemal pionowymi ścianami. Wraz z filarami skalnymi tworzą ciąg piaskowcowych baszt, filarów, fantazyjnie ukształtowanych skał w postaci okazałego muru skalnego o wysokości dochodzącej do 100 m. Poszczególne skały lub ich grupy porozdzielane są stromymi żlebami, labiryntami, tunelami i głębokimi szczelinami. Źródło: Wikipedia

Radkowskie Skały; Góry Stołowe, skały, skała, góry, góra, twory, natura, krajobraz, wzgórza, wzgórze, szczyt, las, wzniesienie
Print Friendly, PDF & Email