WFC

Rynek

Rynek

Author of photos: Wroclaw Film Commission
Location: Wrocław , Rynek
Category: City Secular objects
Style: Medieval architecture (IX – XIV c.)

Średniowieczny plac targowy we Wrocławiu, obecnie centralna część strefy pieszej, stanowi prostokąt o wymiarach 213 na 178 m. Jest to jeden z największych rynków staromiejskich Europy, z największym ratuszem w Polsce. Zabudowę otaczającą Rynek stanowią budynki pochodzące z różnych epok historycznych. Centralną część Rynku zajmuje blok śródrynkowy składający się z Ratusza, Nowego Ratusza oraz licznych kamienic. Rynek tworzy układ urbanistyczny wraz z przekątniowo przyległymi placem Solnym oraz placem wokół kościoła św. Elżbiety z wieżą o wysokości 91,5 m. Do Rynku prowadzi 11 ulic – po dwie w każdym narożniku (Świdnicka, Oławska, E. Gepperta (Zamkowa), Ruska, św. Mikołaja, Odrzańska, Kuźnicza, Wita Stwosza), ponadto przebity w XIV lub XV w. Kurzy Targ po stronie wschodniej oraz wąskie ul. Więzienna 9strona północna) i Przejście św. Doroty (strona południowa). Zachodnia strona Rynku, zwana Stroną Siedmiu Elektorów, posiada najwięcej zachowanych oryginalnych zabytków – renesansowych i manierystycznych kamienic na zrębie gotyckim, gdyż II wojnę światową przetrwała prawie nieuszkodzona. Strona Południowa nosiła nazwę Strony Złotego Pucharu, a wcześniej Przy Starej Szubienicy, jej zabudowa stanowi w znacznym stopniu swobodną rekonstrukcję z okresu powojennego (z lat 1952-1960). Duża część budynków to dawne secesyjne lub modernistyczne domy towarowe, ukryte za pseudohistoryczną elewacją. Po północnej stronie), dawniej określanej jako Strona Targu Łakoci, znajdują się m.in. trzy domy towarowe, pod numerami 48, 49 i 50. Również tutaj duża część kamienic to powojenne swobodne rekonstrukcje. W kamienicy Pod Złotą Kotwicą (pod numerem 52) zachowała się we wnętrzu renesansowa kolumna, zaś dom pod numerem 46 jest oryginalnym zabytkiem barokowym. Północno-zachodni narożnik Rynku zajmują dwa (a właściwie trzy) maleńkie dawne domki altarystów, pozostałość domów otaczających niegdyś zamkniętym wieńcem cmentarz kościoła św. Elżbiety, żartobliwie nazywane Jasiem i Małgosią, które połączone są łękiem bramnym.

Wrocław, rynek, ratusz, pomnik, bruk, cegła, plac, fontanna, kamienica, plac targowy, zegar, wieża, gotyk, renesans, manieryzm, secesja, modernizm, dom towarowy, historyzm, pręgież, barok, kościół
Print Friendly, PDF & Email