WFC

Stawy Milickie

Stawy Milickie

Location: Milicz
Category: Landscape

Stawy Milickie – wielki zespół stawów rybnych położony w kotlinowatych rozszerzeniach doliny Baryczy, w okolicach Milicza i Żmigrodu. Liczba stawów wynosi ponad 285, ich łączna powierzchnia liczy ok. 77 km², a maksymalna głębokość to 2,5 m.

Print Friendly, PDF & Email