WFC

Synagoga pod Białym Bocianem

Synagoga pod Białym Bocianem

Author of photos: Wroclaw Film Commission
Location: Wrocław , Włodkowica
Category: Churches
Style: Architecture XIX c.

Synagoga pod Białym Bocianem została zbudowana w latach 1827-29 według projektu Carla Ferdinanda Langhansa. Murowany, jednoprzestrzenny budynek wzniesiono na planie wydłużonego prostokąta w stylu klasycystycznym z elementami architektury rzymskiej. Tylko wschodniej i południowej elewacji nadano bogatą oprawę architektoniczną. Całość pokrywa spłaszczony, łamany dach osłonięty ślepą attyką, ponad którym góruje ośmioboczna latarnia zwieńczona kopułką.

Wnętrze, obniżonej w stosunku do ulicy, głównej sali modlitewnej otaczają z trzech stron żelbetowe, dwupoziomowe, neoromańskie galerie dla kobiet zbudowane w 1905 roku. Prowadzą na nie zewnętrzne klatki schodowe zbudowane w 1872 roku i znajdujące się przy ścianie zachodniej oraz południowej. Na ścianie wschodniej w monumentalnej arkadzie znajduje się bogato zdobiony Aron ha-kodesz, nad którym znajduje się okulus. Jego ramowe obramowanie ujmują cztery kolumienki, których kapitele dźwigają pełne belkowanie pokryte orientalną dekoracją oraz attykę. Całość zwieńczają tablice Dekalogu. Przez wiele lat resztki zniszczonej szafy przechowywano w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Do Aron ha-kodesz prowadziły pierwotnie schodki, na środku których stał pulpit. Przed synagogą znajduje się brukowany dziedziniec, który z trzech stron otacza lita zabudowa kamienic.

Na dziedziniec prowadzi przestronna kamienna brama. Od wiosny do jesieni na dziedzińcu znajdują się ogródki restauracji i kawiarni mieszczących się przy ulicy Włodkowica.

Źródło: Wikipedia

Synagoga pod Białym Bocianem, Wrocław, przedwojenny, synagoga, odnowiony, sakralny, klasycystyczny, romański, koryncki, kopuła, sklepienie nieckowe, judaizm, styl neoromański, nawa, bruk, dziedziniec, orientalny, kolumny, kamienice, brama, kamienna, piwnice,podziemia
Print Friendly, PDF & Email