WFC

Zamek Piastowski

Zamek Piastowski

Author of photos: Wroclaw Film Commission
Location: Legnica
Category: Castles and fortresses City Secular objects
Style: Medieval architecture (IX – XIV c.)

Zamek w Legnicy jest to murowana, trójkondygnacyjna budowla, założona na planie wydłużonego prostokąta, stanowiąca adaptację dawnego grodu. W tej części mieści się również kaplica św. Benedykta i Wawrzyńca, na rzucie dwunastoboku, z prezbiterium zakończonym absydą, a także potężna wieża obronna św. Piotra. Przy drugim dziedzińcu – na terenie dawnego podgrodzia – zgrupowano zabudowania gospodarczo-administracyjne, min. dom kasztelana. Nad tą częścią założenia dominuje druga wieża (św. Jadwigi). Całość obwiedziona jest drewniano-ziemnymi wałami, fragmentem muru z wieżą Lubińską oraz otoczona fosą. W latach 60. XX w. na dziedzińcu odsłonięto relikty kaplicy – pozostałości ścian, sklepień i wysokiej klasy detali architektonicznych. Obecnie są one osłonięte pawilonem wystawienniczym i stanowią filię Muzeum Miedzi w Legnicy. W zamku mieszczą się ponadto siedziby placówek oświatowych. Do legnickiego zespołu pałacowego zalicza się dawny park zamkowy, obecnie przekształcony w park miejski.

Zamek Piastowski, Legnica, zamek, warownia, gród, palatium, kaplica, wieża, fosa, średniowieczny, gotycki, renesansowy, renesans, gotyk, neogotyk, brama, brama wjazdowa
Print Friendly, PDF & Email