WFC

Singing in exile

Singing in exile

VII DKF 2013

Aby przybliżyć młodemu pokoleniu kulturowe dziedzictwo swych przodków, Aram i Virginia, małżonkowie z ormiańskiej diaspory, zabierają grupę aktorów z wrocławskiego Instytutu im. Grotowskiego w inicjacyjną podróż po Anatolii, gdzie niegdyś rozkwitała zapomniana dziś sztuka. W towarzyszących im opowieściach ożywa bogactwo wykorzenionej kultury, a śpiew i teatr stają się językiem tworzenia i dzielenia się – stają się tchnieniem życia.

Director: Nathalie Rossetti, Turi Finocchiaro
Writer: Nathalie Rossetti
Produced: Borak Films
Co-produced: Odra-Film, touchFILMS Aleksandra Wojtaszek, Les Productions du Lagon
Print Friendly, PDF & Email