Kabaret Śmierci

Wojenna opowieść o artystach żydowskiego pochodzenia walczących o przetrwanie za pomocą jedynej dostępnej im broni: twórczości muzycznej, teatralnej i filmowej. Przed hitlerowskim aparatem represji bronią się za pomocą żartu, przedstawień kabaretowych, skeczy, spektakli, piosenek, koncertów… Organizują je w obozach koncentracyjnych i gettach. Walczą o życie, ale przede wszystkim – jak sami podkreślają – o duszę…

Pieśń pamięci

Aby przybliżyć młodemu pokoleniu kulturowe dziedzictwo swych przodków, Aram i Virginia, małżonkowie z ormiańskiej diaspory, zabierają grupę aktorów z wrocławskiego Instytutu im. Grotowskiego w inicjacyjną podróż po Anatolii, gdzie niegdyś rozkwitała zapomniana dziś sztuka. W towarzyszących im opowieściach ożywa bogactwo wykorzenionej kultury, a śpiew i teatr stają się językiem tworzenia i dzielenia się – stają…

Moje pojednanie – Różewicz i Niemcy

Przed 70 rocznicą zakończenia drugiej wojny światowej reżyser Piotr (Peter) Lachmann postanowił uporządkować swój zbiór nagrań z Tadeuszem Różewiczem i zrealizować od dawna planowany we współpracy i porozumieniu z wrocławskim poetą tryptyk, którego tłem i źródłem są doświadczenie tej wojny i jej traumy oraz wysiłek powojenny, idący w kierunku ocalenia człowieka poprzez kulturę. O ile…

Królowa ciszy

Film opowiada historię głuchoniemej 10-letniej Denisy – dziewczynki z nielegalnego romskiego koczowiska – ale też i historię samego miejsca zagrożonego eksmisją. Podobnie jak pozostałe dzieci z koczowiska, Denisa nigdy nie była w szkole, nie potrafi pisać ani czytać, żyje w ekstramalnie trudnych warunkach, bez bieżącej wody, bez stałego dostępu do prądu. Na dodatek wyśmiewana jest…

Chłopiec z żabą

Trzy lata z życia kilku dzieciaków, myjkarzy spod centrum handlowego Magnolia. Ich życiorysy bardzo podobne, matka nie żyje, ojciec pije, albo ojciec za granicą, matka nie daje sobie rady. W ich świecie nie ma dorosłych, lub odgrywają marginalną rolę. Chłopcy są jak Indianie, a samochody wyjeżdżające spod Magnoli to bizony, na które polują czyściciele szyb.…

Osso moje Osso

Film jest opowieścią o dziejach Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich – jednej z najważniejszych instytucji polskiej kultury i dziedzictwa narodowego. Będzie to opowieść o powstaniu, burzliwej historii i dniu dzisiejszym. Bo jest to przykład w zasadzie zgodnej, wieloletniej współpracy między Ukrainą i Polską, a także między miastami Lwowem i Wrocławiem, w których podzielone w czasie wojny…

Gulbinowicz

Film powstał z okazji 90. rocznicy urodzin Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza. W filmie będziemy mieli okazję poznać historię człowieka niezwykłego, przepełnionego dobrocią i miłością do bliźniego. Człowieka o ogromnych zasługach dla Polski i Dolnego Śląska. W filmie Ksiądz Kardynał opowie o swym dzieciństwie, czasach nastoletnich, studiach oraz pracy duszpasterskiej. Dowiemy się, co go ukształtowało, skąd…

Szczęściarz

Wybitny fotograf Stefan Arczyński jest bohaterem filmu dokumentalnego Jolanty Krysowatej i Mariusza Marksa. Wrocławscy dziennikarze opowiadają w nim o życiu i twórczości nestora polskiej fotografii. Autorzy dokumentu skoncentrowali się przede wszystkim na wrocławskim okresie życia fotografa, bo w pięćdziesięciominutowym dokumencie nie dałoby się zawrzeć jego całego, bujnego życia. Udało im się nakłonić bohatera do wspomnień…

Wrocław Vaclava Havla

Film  opowiada  o  związkach Vaclava Havla z Wrocławiem-miastem, o  którym  mówił,  że odegrało wielką  rolę w kształtowaniu demokracji.  Film pokazuje  historię spotkań  Vaclava Havla z Wrocławiem  i Ziemią  Dolnośląską, począwszy od końca lat 70-tych, aż do ostatniego listu, który wysłał do organizatorów promocji swojej książki na dzień przed śmiercią. O Havlu i spotkaniach z nim…

Stanisław Lenartowicz – wędrowiec z Wilna

Biograficzna opowieść o współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, wybitnym reżyserze Stanisławie Lenartowiczu (1921-2010). Biografia artysty opowiedziana ze swadą, pogłębiona o liczne wspomnienia i rozmowy z bliskimi mu osobami: Ireną Will-Lenartowicz, Anną Lenartowicz-Parol, Krzysztofem Lenartowiczem; czy współpracownikami i przyjaciółmi: Sylwestrem Chęcińskim, Waldemarem Krzystkiem, Joanną Rawik, Jackiem Mierosławskim, Tadeuszem Kosarewiczem, Magdą Podsiadły. Mocne wrażenie robią wspomnienia Bernarda Ładysza ze wspólnie z Lenartowiczem spędzonych lat na zesłaniu do…