POKOT | fot. R. Palka

W związku z umożliwieniem od 18 maja twórcom i realizatorom powrotu na plany filmowe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opracowało nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas pracy na planie.

Zgodnie z wytycznymi każda z osób pracujących na planie filmowym jest osobiście odpowiedzialna za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w celu zmniejszenia zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa przez:

  1. rezygnację z pracy na planie w przypadku pojawienia się symptomów choroby zakaźnej;
  2. częste mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekowanie ich płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%) zabezpieczonymi na specjalnych stanowiskach po każdorazowym wejściu na plan bądź do pomieszczeń produkcyjnych;
  3. przestrzeganie zasad dystansu społecznego (utrzymywanie stosownego odstępu – co najmniej 2 m);
  4. ograniczanie kontaktu fizycznego (unikanie uścisków, podawania ręki, etc.);
  5. wyrażenie zgody na poddawanie się codziennym pomiarom temperatury, przed każdorazowym wejściem na plan (dopuszczalna temperatura to 37 stopni C; osoby z temp. powyżej 37 stopni C nie biorą udziału w realizacji produkcji;
  6. zastosowanie środków ochrony osobistej, w tym bezwzględne zakrywanie ust i nosa (mogą  to być np. elementy odzieży, maski, przyłbice), zmienianych zgodnie z zaleceniami producenta. Z tego obowiązku zwolnione są osoby występujące przed kamerą (aktorzy, epizodyści i statyści) i tylko bezpośrednio przed kamerą.

Po zużyciu, środki ochrony jednorazowe typu: maseczki, rękawiczki są wyrzucane do kosza na śmieci wyłożonego workiem.

Opublikowany przez MKiDN dokument zawiera również szereg zaleceń dotyczących między innymi regulaminu pracy na planie, komunikacji i implementacji w podziale na etapy i segmenty produkcji.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkim wytycznymi opracowanymi we współpracy z przedstawicielami branży audiowizualnej – https://www.gov.pl/web/kultura/plany-filmowe