Dodatkowi laureaci tegorocznego Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 10 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia). W wyniku rozstrzygnięcia…