Polska Komisja Oscarowa zdecydowała, że „80 milionów” w reżyserii Waldemara Krzystka – film wyprodukowany przez wrocławską firmę producencką Media Brigade i współfinansowany przez Dolnośląski Konkurs Filmowy – jest tegorocznym polskim kandydatem do Oscara.

 

Producenci filmu do stycznia 2013 roku mają czas na przedstawienie i zapromowanie filmu  amerykańskim ekspertom, którzy w styczniu 2013 roku spośród wszystkich propozycji zgłoszonych przez narodowe kinematografie wybiorą dziewięć najlepszych filmów. Z tej grupy zostanie z kolei wyłoniona piątka nominatów do Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”. Dotychczas dziewięć polskich filmów znalazło się w finałowej piątce (w roku 2012 było to „W ciemności” Agnieszki Holland), ale żaden z nich dotąd Oscara nie otrzymał. Waldemar Krzystek, reżyser „80 milionów”, był zaskoczony nominacją ale nie ukrywał, że to olbrzymia szansa na promocję filmu w Stanach zjednoczonych, a także na promocję Wrocławia i historii dolnośląskiej „Solidarności”. Film „80 milionów” nie został zauważony przez jury tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni gdzie jednak otrzymał nagrodę publiczności. Zaproszony jako jedyny polski film na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie w czerwcu br. został tam bardzo dobrze przyjęty, podobnie jak poprzedni film Waldemara Krzystka „Mała Moskwa”, który zyskał uznanie w oczach rosyjskiej publiczności. Promocję „80 milionów” w Stanach Zjednoczonych będzie finansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. W połowie września Waldemar Krzystek rozpocznie zdjęcia do kolejnego filmu, thrillera pod roboczym tytułem „Fotograf”, którego akcja rozgrywa się w Legnicy i w Moskwie.

 

„Fotografa” produkuje Yes To Film, a koproducentami obok Odry-Film są: TVP S.A., Studio Produkcyjne Orka, Banana Split Polska, Canal+Cyfrowy, EBH Polska i Dreamsound.  Film finansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.  Jego premiera planowana jest w Legnicy na wrzesień 2013 roku, w 20. rocznicę wycofania z Polski wojsk Armii Radzieckiej.

The Polish Oscar Commission decided that „80 Million” directed by Waldemar Krzystek – a film produced by the Wrocław production company Media Brigade and co-financed by the Lower Silesian Film Competition – is this year’s Polish candidate for the Oscar.

 

By January 2013 the film producers have time to present and promote the film to American experts who in January 2013 will choose, out of all proposals submitted by the national cinematographies, nine best films. Five nominees for an Oscar will be selected out of this group in the category „Best Foreign Language Film”. So far, nine Polish films were in the final five (in 2012 it was „In Darkness” by Agnieszka Holland), however, none of them had won an Oscar so far. Waldemar Krzystek, the director of „80 Million” was surprised by the nomination but he did not hide that it was a huge opportunity to promote the film in the United States as well as to promote Wrocław and the history of the Lower Silesian „Solidarity”. The film „80 Million” went unnoticed by the jury of this year’s Polish Film Festival in Gdynia, however, it received the Audience Award. Invited as the only Polish film to Moscow International Film Festival in June, it was given a warm welcome just like the previous film by Waldemar Krzystek „Little Moscow”, which gained recognition in the eyes of the Russian public. The promotion of „80 Million” in the United States will be financed by the Polish Film Institute. In mid-September Waldemar Krzystek will begin shooting his next film, a thriller with the working title „The Photographer”, whose plot is set in Legnica and Moscow.

 

Yes To Film is the producer of „The Photographer” and the co-producers, in addition to Odra-Film, are: TVP S.A., Film Studio ORKA, Banana Split Polska, Canal + Cyfrowy, EBH Polska and Dreamsound. The film is co-financed by the Polish Film Institute. Its premiere is scheduled for September 2013 in Legnica on the 20th anniversary of the withdrawal of Soviet troops from Poland.