“Chłopiec z żabą”, premiera. Na zdjęciu Piotr Bartos z dokumentalistką Grażyną Pieczuro

W ostatni piątek, 14 lutego, odbył się przedpremierowy zamknięty pokaz filmu dokumentalnego Braci Bartos „Chłopiec z żabą”. Producentem dokumentu jest Agnieszka Papiewska-Stachecka POP TV, a koproducentami wrocławska instytucja kultury Odra-Film ze środków Dolnośląskiego Konkursu Filmowego oraz studio filmowe MANIFIESTA.

Film powstawał przez cztery lata, podczas których twórcy towarzyszyli trójce wrocławskich braci utrzymujących się z mycia szyb aut zatrzymujących się na skrzyżowaniach. Oglądając dokument, jesteśmy świadkami postępującej demoralizacji chłopców, później już mężczyzn, pozostawionych samym sobie, bez opieki i wsparcia rodziny czy instytucji pomocowych. Drobne kradzieże, alkoholizm, narkomania, życie bez celu dalszego niż uzbieranie kilku złotych na butelkę piwa czy skręta to ich codzienność, tak różna od życia ludzi, których dzieli od nich tylko myta szyba auta.

„Chłopca z żabą” od klasycznych dokumentów odróżnia wykorzystanie technik montażu znanych z teledysków i filmów artystycznych – sekwencji zgęszczonych ujętych w pulsujący, przyspieszony rytm. Zabieg ten dynamizuje i przerywa dokumentalną narrację, dając widzowi już w trakcie projekcji czas na refleksję i zdystansowanie się do oglądanych wydarzeń.

Wrocławski pokaz, który odbył się przy całkowicie wypełnionej sali, zgromadził środowisko filmowe: reżyserów, producentów filmowych i innych twórców dolnośląskiej branży filmowej.