“Chłopiec z żabą”, premiera. Na zdjęciu Piotr Bartos z dokumentalistką Grażyną Pieczuro