Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013

10 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia).

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu (24 czerwca 2013) dofinansowanie otrzymało 11 projektów filmowych: 4 pełnometrażowe filmy fabularne i 7 filmów dokumentalnych. W regulaminowym terminie dwóch producentów nie podpisało umów koprodukcyjnych rezygnując w tym roku z przyznanego dofinansowania. Były to projekty filmu fabularnego „Ptaki śpiewają w Kigali” w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze oraz filmu dokumentalnego „Wielka ucieczka” w reżyserii Ksawerego Szczepanika.

W związku z tym Komisja Konkursowa postanowiła dofinansować produkcje, które otrzymały wymaganą ilość punków i zakwalifikowały się do III etapu VII DKF, jednak w czerwcu nie uzyskały dotacji w konkursie. Są to:

 

film fabularny: „Ja, Olga Hepnarova”, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – 250 000 zł

film dokumentalny: „Pieśń pamięci”, reż. Nathalie Rossetti (Borak Films) – 70 000 zł.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu producenci wymienionych filmów powinni zawrzeć umowy koprodukcyjne z Odrą-Film do 25. 10. 2013.