X Dolnośląski Konkurs Filmowy

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)
Niemy / Bartosz Konopka/ fabuła Otter Films 400 000 zł
Double Ironman (ostateczny tytuł “Najlepszy”) / Łukasz Palkowski / fabuła Iron Films 400 000 zł
Żużel / Dorota Kędzierzawska / fabuła KID FILM 300 000 zł
Pokot / Agnieszka Holland / fabuła Studio Filmowe TOR

250 000 zł (2016)

(oraz w 2015: 500 000 zł tj. łącznie 750 000 zł)

Wieża, jasny dzień / Jagoda Szelc / fabuła Studio Filmowe INDEKS 100 000 zł
Pokolenia / Janusz Zaorski / dokument Studio Filmowe Kronika 130 000 zł
Pionierzy / Krzysztof Kunert / dokument Rokam Media 70 000 zł
Głowa Orfeusza / Tomasz Orlicz / dokument Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa 50 000 zł

Komunikat specjalny X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego  z dn. 25.07.2016   

Odra-Film informuje, że 25 lipca 2016 roku Komisja Konkursowa X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego działając na podstawie par. 8 pkt 4 regulaminu konkursu, podjęła decyzje w sprawie podziału 400 000 zł, które dodatkowo otrzymała z Urzędu Miejskiego Wrocławia na tegoroczny konkurs. Władze Wrocławia postanowiły zwiększyć pulę środków na X Dolnośląski Konkurs Filmowy biorąc pod uwagę, że w tym roku środki, którymi dysponował Dolnośląski Konkurs Filmowy były mniejsze niż w latach ubiegłych, a ze względu na tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i zbliżającą się uroczystość przyznania Europejskiej Nagrody Filmowej, władze Wrocławia chcą podkreślić że wspieranie twórczości filmowej jest istotnym elementem ich działań w sferze  kultury.

Komisja konkursowa w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), podjęła decyzje  biorąc pod uwagę projekty, które zakwalifikowały się do III etapu X edycji Konkursu ale decyzją Komisji, podczas posiedzenia 10 maja 2016,  nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne: 

 1. Pokot, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 250 000 zł
 2. Wieża, jasny dzień, reż. Jagoda Szelc (Studio Filmowe INDEKS) – 100 000 zł

Filmy dokumentalne:

 1. Głowa Orfeusza, reż. Tomasz Orlicz (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa) – 50 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Komunikat o rozstrzygnięciu X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 10.05.2016

Komisja Konkursowa, która zebrała się 10 maja 2016 w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła X edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą  1 300 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł) i Urzędu Miejskiego Wrocławia (800 000 zł).

Na X Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 31 projektów filmów fabularnych i dokumentalnych, w tym 3 projekty zakwalifikowane do III etapu w IX Konkursie (2015), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w X Konkursie oraz 1 projekt dofinansowany w 2015 roku z prośbą o ponowne dofinansowanie. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości 7 773 245 .

Na etapie oceny formalnej wniosków 2 projekty zostały odrzucone ze względów formalnych oraz 2 wycofane przez producentów. Na etapie oceny eksperckiej 6 projektów nie otrzymało minimum kwalifikacyjnego. Do III etapu X Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 21 projektów: 11 filmów fabularnych i 10 filmów dokumentalnych.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne: 

 1. Niemy, reż. Bartosz Konopka (Otter Films) – 400 000 zł
 2. Double Ironman, reż. Łukasz Palkowski (Iron Films) – 400 000 zł
 3. Żużel, reż. Dorota Kędzierzawska (KID FILM) – 300 000 zł 

 Filmy dokumentalne:

 1. Pokolenia, reż. Janusz Zaorski (Studio Filmowe Kronika) – 130 000 zł
 2. Pionierzy, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media) – 70 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Pokot, reż. Agnieszka Holland (Studio Filmowe TOR) – 62 pkt (IX DKF)
 2. Niemy, reż. Bartosz Konopka (Otter Films) – 59,7 pkt
 3. Double Ironman, reż. Łukasz Palkowski (Iron Films) – 56,7 pkt
 4. Żużel, reż. Dorota Kędzierzawska (KID FILM) – 55 pkt
 5. Powrót Giganta, reż. Adam Sikora (Fala Nowa) – 54 pkt
 6. Ciemno, prawie noc, reż. Borys Lankosz (AURUM FILM) – 53,3 pkt
 7. Wilkołak, reż. Adrian Panek (Filmpolis Agata Szymańska) – 53 pkt (IX DKF)
 8. Powrót, reż. Magdalena Łazarkiewicz (The Chimney Pot) – 52,3 pkt
 9. Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska (MD4) – 50 pkt
 10. Wieża, jasny dzień, reż. Jagoda Szelc (Studio Filmowe INDEKS PWSFTViT) – 48,3 pkt
 11. Atlas, reż. Maciej Kawalski (SFP-Studio Munka) – 45 pkt

Minimum kwalifikacyjnego do III etapu nie otrzymały filmy:

 1. Die Familie/Rodzina, reż. Constanze Knoche (Film Art. Production)
 2. Dziura w głowie, reż. Piotr Subbotko (ARGOMEDIA)
 3. High life, reż. Claire Denis (MADANTS)
 4. Odludzie, reż. Artur Więcek (Bereś Media)
 5. Sleeper car/Wagon sypialny, reż. Guy Moshe (Film Kartel)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 1. Pokolenia, reż. Janusz Zaorski (Studio Filmowe Kronika) – 62 pkt
 2. Dobra zmiana, reż. Konrad Szołajski (ZK Studio) – 56 pkt
 3. Odejście Fausta, reż. Krzysztof Kaszewski (4 Picture) – 54,5 pkt
 4. Pionierzy, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media Sylwester Banaszkiewicz) – 54 pkt (IX DKF)
 5. Głowa Orfeusza, reż. Tomasz Orlicz (Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa) – 54 pkt
 6. Ossolińczycy – 200 lat historii, reż. Krzysztof Kunert (MediaBrigade) – 51,5 pkt
 7. Inka w sieci, reż. Piotr Bartos (Manifiesta) – 50 pkt
 8. Marzenie wrestlera, reż. Artur Wierzbicki (Before My Eyes) – 48,5 pkt
 9. Dolina Pałaców i Ogrodów, reż. Maciej Kieres (Ośrodek Kultury i Sztuki) – 40,5 pkt (IX DKF)
 10. Wielki ptak o barwach tęczy, reż. Andrzej B. Czulda (Wytwórnia Filmów Oświatowych) – 40 pkt

Minimum kwalifikacyjnego nie otrzymał film:

 1. Kino przez nie wiadomo jakie k, reż. Mirosław Majeran (Najpierw Drugie Danie)

Komunikat o ogłoszeniu X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza X Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (X Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2016 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 19 stycznia 2016. Termin składania wniosków upływa 19 lutego 2016 o godz. 14.00.