LOCATIONS
The author of the photos: Janusz Krzeszowski - materiału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Kłodzko Fortress

Kłodzko Fortress – is a preserved 17th and 18th century fortress in Kłodzko, part of a defense system.

Location: Kłodzko
Tags: FORTIFICATIONSPRISONRED BRICKRUINS