Fundacja IKS, organizator Festiwalu filmów dla dzieci KINOLUB (Kraków) ogłasza nabór filmów na tegoroczną edycję wydarzenia, która odbędzie się w dniach 19-23 czerwca br. Termin przyjmowania zgłoszeń to 1 marca 2016 roku (decydująca jest data nadania przesyłki).

Zgodnie z regulaminem Festiwalu, w Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnometrażowe i krótkometrażowe; animowane i fabularne filmy, które są dostosowane dla widza w wieku od 4 do 18 lat. Zgłoszenie filmu do udziału w Konkursie jest bezpłatne. Film nadesłany na Konkurs musi zawierać napisy w języku polskim lub angielskim (chyba że językiem dialogów lub tekstu jest jeden z tych języków) oraz nie może zawierać znaków wodnych, timerów ani innych oznakowań utrudniających odbiór.

KINOLUB powstał z myślą o edukacji filmowej dzieci i młodzieży. Raz w roku w wybranych miastach Polski prezentowane są filmy z całego świata. Pokazywane jest kino artystycznie wartościowe, a zarazem mądre. W ten sposób organizatorzy tworzą optymalne warunki do aktywnego i świadomego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym. Festiwal jest wydarzeniem nieodpłatnym, skierowanym do widzów w wieku 4-18 lat, a centrum życia festiwalowego jest Kraków.

 

Program festiwalu, to projekcje filmów ułożonych w sekcje tematyczne, dostosowane do wieku widzów. W ramach wydarzeń towarzyszących odbywają się warsztaty filmowe i interdyscyplinarne, prezentacje najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w przemyśle filmowym, koncerty i spotkania z twórcami. Stałym elementem programu są pokazy filmów konkursowych (ok. 40-60 produkcji pełno- i krótkometrażowych) wcześniej nie prezentowanych, a także tych, które zostały nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Filmy ocenia i nagradza jury profesjonalne oraz dziecięce.

Więcej informacji wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie: www.kinolub.pl.