Uczestnicy SOFY 2013 na Zamku Książ, od prawej: Roman Gutek – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, Nikołaj Nikitin i Jan Naszewski – MFFNH

 

W czwartek zakończyła się we Wrocławiu I edycja SOFY (School of Film Agents), w której nad swoimi projektami związanymi z promocją kina artystycznego, edukacją filmową i upowszechnianiem kultury filmowej pracowało 12 agentów sprzedaży filmów z Gruzji, Rumunii, Bułgarii, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Estonii, Serbii, Niemiec i Polski.

 

 

Organizatorem SOFY była niemiecka firma Filmplus, a współorganizatorami m. in. miasto Wrocław, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Podczas SOFY Wroclaw Film Commission zorganizowała wyjazd jej uczestników do Książa i Srebrnej Góry, unikatowych lokacji filmowych w regionie, co zostało sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Uczestnicy SOFY mieszkali w zamku Topacz na granicy Wrocławia. Zajęcia z nimi prowadziło 12 ekspertów z branży filmowej m. in. Marion Doering (Europejska Akademia Filmowa), Claudia Dillman (German Fim Institute), Karel Och (dyrektor festiwalu w Karlovych Varach) i Katriel Schory (Israel Film Fund). Podczas seminarium w kinie Nowe Horyzonty odbyły się trzy publiczne dyskusje na temat sytuacji związanej z dystrybucją filmów artystycznych w różnych krajach, a także cztery publiczne pokazy filmów, wybranych i prezentowanych przez uczestników seminarium. Na zakończenie seminarium jego uczestnicy zaprezentowali w czwartek swoje projekty, których tematyka była bardzo różnorodna –od projektu Narodowego Muzeum Filmu w Kijowie (Ivan Kozlenko, Ukraina), poprzez stworzenie centrum kina artystycznego w Tbilisi (Ketie Danelia, Gruzja),po transgraniczny festiwal filmowy „TransOdra Festiwal” na ograniczu polsko-niemieckim (Johannes Rexin, Niemcy). Liderem projektu SOFA jest Nikołaj Nikitin, dyrektor programowy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Kolejne edycje SOFY odbędą się we Wrocławiu w latach 2014 i 2015.

 

 

O SOFIE w Rzeczpospolitej:

www.rp.pl/galeria/362784,1,1042848.html#bigImage 
www.rp.pl/artykul/9131,1042848-School-of-Film-Agents–SOFA–we-Wroclawiu.html