Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza IX Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (IX Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.
Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2015 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 2 kwietnia 2015. Termin składania wniosków upływa 24 kwietnia 2015 o godz. 16.00.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.
W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00–16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.

Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku:

Regulamin  2015 PDF

Regulamin  2015 DOC

Załącznik nr 1 – Wniosek PDF

Załącznik nr 1 – Wniosek DOC

Załącznik nr 2 – Film fabularny PDF

Załącznik nr 2 – Film fabularny DOC

Załącznik nr 3 – Film dokumentalny DOC

Załącznik nr 3 – Film dokumentalny PDF

Załącznik nr 4 – Animacja PDF

Załącznik nr 4 – Animacja DOC

KOMUNIKAT IDOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO z dn. 21.04.2015

 

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że do 30 kwietnia 2015 (do godz. 15.00) został przedłużony termin składania wniosków na IX Dolnośląski Konkurs Filmowy.

 

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

 

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest:

Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00–16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl.