Dofinansowana przez Odrę-Film ze środków VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego i realizowana na m in. we Wrocławiu, Nowej Rudzie i Kłodzku czesko-polsko-słowacka koprodukcja Ja, Olga Hepnarova Tomáša Weinreba i Petra Kazdy otworzy sekcję Panorama 66. Festiwalu Filmowego w Berlinie – gratulujemy!