Zakończył się pierwszy etap (formalny) VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę – Film. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 39 projektów, w tym 20 filmów fabularnych, 17 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane.


Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 37 projektów. 2 projekty nie spełniły wymogów formalnych. Obecnie projekty oceniane są przez wylosowanych ekspertów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec maja.

 


Dolnośląski Konkurs Filmowy, organizowany od 2008 roku, współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miejski Wrocławia.