Komunikat o rozstrzygnięciu specjalnego konkursu na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku.

 

Komisja Konkursowa, która zebrała się 17 października 2016 w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska XX wieku.

Komisja dysponowała kwotą  1 500 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) i Europejskiej Stolicy Kultury (500 000 zł).

Na specjalny konkurs na miniserial telewizyjny wpłynęły 2 projekty. Producenci tych projektów wystąpili o dofinansowanie łącznie w wysokości 10 000 000 .

Oba projekty przeszły pomyślnie etap oceny formalnej oraz oceny eksperckiej i tym samym przeszły do III etapu konkursu (obrady komisji konkursowej).

Komisja postanowiła przyznać wkład koprodukcyjny netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) projektowi:

  1. Dom pod Dwoma Orłami, reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 1 500 000 zł

 

Podejmując decyzję komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, a przede wszystkim pokazywaniem przemian politycznych i społecznych oraz różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Ponadto komisja konkursowa kierowała się tym, aby fabularny miniserial telewizyjny został zrealizowany z udziałem firm dolnośląskich z branży filmowej, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów.

  1. Dom pod Dwoma Orłami, reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 60 punktów
  2. Erynie, reż. Władysław Pasikowski (TVP S.A.)– 52 punkty