Odra-Film informuje, że zakończył się etap oceny formalnej projektów, które wpłynęły na specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem jest historia Dolnego Śląska w XX wieku (konkurs został ogłoszony 6. 06. 2016).

Obecnie odbywa się II etap konkursu (ocena projektów przez ekspertów). Ze względu na przedłużające się procedury związane z dofinansowaniem konkursu, Odra-Film przedłuża do 30 września 2016 r. termin rozstrzygnięcia konkursu.