Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku. Powinien on pokazywać przemiany polityczne i społeczne oraz różnorodność narodową, kulturową i religijną, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Fabularny miniserial telewizyjny zostanie zrealizowany na Dolnym Śląsku z udziałem osób i firm z branży filmowej działających w regionie.

Ogłoszenie konkursu jest ściśle związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, który Wrocław otrzymał na rok 2016. Odra-Film będzie uczestniczyła w projekcie wyłonionym w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

 

Warunki konkursu określa „Regulamin konkursu na miniserial”. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2016 roku.

 

Wnioski na konkurs można składać od 7 czerwca 2016. Termin składania wniosków upływa 8 lipca 2016 o godz. 14.00.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.   Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odra-film.wroc.pl   Regulamin konkursu oraz inne materiały potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl www.odrafilm.pl