LOKACJE
Kościół Pokoju w Jaworze
Kościół Pokoju w Jaworze to największa drewniana budowla sakralna na świecie. W 2001 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościoły Pokoju powstały w drugiej połowie XVII w. po zawarciu pokoju westfalskiego pod koniec wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Pod naciskiem protestanckiej Szwecji cesarz katolicki Ferdynand III Habsburg przyznał luteranom śląskim prawo do budowy na jego ziemiach trzech kościołów – w Głogowie, Jaworze i Świdnicy.
Lokalizacja: Jawor
Tagi: KOŚCIÓŁ