Reżyser Jan Strękowski i operator Paweł Banasiak na planie filmu dokumentalnego “Spotkania Ossolińskie’

We Wrocławiu trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego „Spotkania ossolińskie” w reżyserii Jana Strękowskiego. Jego producentem jest Studio Filmowe Kronika, a koproducentem Odra-Film z funduszy Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

„Spotkania ossolińskie” to filmowa opowieść o lwowsko-wrocławskiej historii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czyli Ossolineum w kontekście najnowszej historii Zakładu, który od kilku lat blisko współpracuje z Biblioteką im. Stefanyka we Lwowie, gdzie pozostała po wojnie znaczna część ossolińskich zbiorów. Pokazując genezę powstania Ossolineum w XIX wieku twórca filmu dużo miejsca poświęca najnowszej historii Ossolineum i współpracy wrocławskiej placówki z lwowską biblioteką. Zdjęcia do “Spotkań ossolińskich” w październiku realizowane były we Lwowie. Obecnie ekipa jest ponownie we Wrocławiu realizując zdjęcia m.in. w ossolińskim dziale konserwacji zbiorów. Film „Spotkania ossolińskie” będzie miał premierę w 2014 roku.