Około 30 europejskich i międzynarodowych producentów spotka się w Gdyni,  na pierwszej sesji programu EURODOC 2016, która odbędzie się w Polsce od 29.02. do 5.03. dzięki wsparciu Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni (PFF). Podczas sesji, odbędzie się regionalny warsztat, oferujący polskiej grupie producentów i reżyserów, pełen udział w seminarium EURODOC. Nabór do regionalnej grupy został przedłużony do 24. stycznia (niedziela).

Wybranych zostanie od 10 do 12 dokumentalnych projektów polskich reżyserów i producentów, którzy będą mieli możliwość pracy nad developmentem swoich filmów z zagranicznym ekspertem. Językiem obowiązującym na szkoleniu jest język angielski. Opiekunem polskiej grupy regionalnej została Martichka Bozhilova (Agitprop), producentka z Bułgarii, która koprodukowała swoje filmy z Niemcami, Finlandią, Szwajcarią, Szwecją, Włochami, Stanami Zjednoczonymi i in., a jej dokumenty były prezentowane i nagradzane na festiwalach w Cannes, Berlinie, IDFA, Toronto, Sundance. Szkolenie polskiej grupy regionalnej obejmować będzie analizę projektów, ich spójności, ocenę scenariuszy i pozycjonowanie na rynku filmowym. Będzie także wyjątkową okazją do nawiązania kontaktów z europejskimi i międzynarodowymi producentami, biorącymi udział w pełnnej sesji EURODOC 2016.

Zgłoszenia do regionalnej grupy polskiej na Eurodoc: Wypełnione i podpisane formularze rejestracyjne, wraz z załącznikami, muszą być odesłane do 24 stycznia 2016r. włącznie, na adres: eurodoc@wanadoo.fr

 

Aplikacja (w języku angielskim, poniżej) musi zawierać:

– Synopsis & Treatment

– Ramowy budżet & Plan finansowania

– CV reżysera projektu, CV producenta & profil firmy *

– Wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny *

– DVD lub link Vimeo wcześniejszego filmu reżysera projektu

 

Profil uczestników:

– Producenci

– Reżyserzy

– Dyrektorzy zarządząjący firm produkcyjnych

– Kierownicy produkcji

–  Dyrektorzy instytucji finansujących produkcję filmów dokumentalnych

 

Koszt uczestnictwa:

Koszty pedagogiczne udziału w szkoleniu, jak i 70% kosztów zakwaterowania i wyżywienia, są pokryte dzięki wsparciu partnerów EURODOC 2016. Uczestnicy pokrywają tylko 30% tych kosztów (maks. 200 EURO za cały tydzień) oraz koszt swojej podróży do Gdyni.

 

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela:

Aleksandra Wojtaszek/ touchFILMS

lokalny producent Eurodoc w Polsce

tel. 601792376

office@touchfilms.pl