Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN, który odbędzie się jesienią w Katowicach, po raz kolejny umożliwi bezpośrednią rozmowę między producentem filmu, a przedstawicielem instytucji, z której może otrzymać na niego dofinansowanie. Zgłaszać swój udział w Look For Fund można jeszcze do 30 września.

 

Organizatorzy czekają na projekty na etapie rozwoju. Należy je zgłosić za pośrednictwem strony www.regiofun.pl/formularze/lookforfund, określając jednocześnie, czy zamierzamy uczestniczyć jedynie w spotkaniach 1:1, czy również w pitchingu. Ze zgłoszonych wniosków wybranych zostanie 8, które zaprezentowane zostaną podczas pitchingu, pozostałe trafią do spotkań 1:1.

Pitching poprzedzony zostanie treningiem przygotowawczym, praktycznym z Brigittą Manthey
z Medienboard Berlin-Brandenburg, po czym każdy z producentów będzie miał 10-15 minut czasu na prezentację swojego filmu przed gronem zaproszonych gości, a także przed wszystkimi uczestnikami festiwalu posiadającymi akredytację Industry. Pitchingi odbywać się będą 23 października od godziny 10.00 do 12.00. Spotkania 1:1 będą miały miejsce również 23 października, od 10.00 do 19.00 – ich uczestnicy otrzymają wcześniej listę gości i wybiorą te fundusze i instytucje finansujące, z którymi będą chcieli się spotkać, by porozmawiać o konkretnych aspektach i możliwościach dofinansowania swojego filmu. Udział w branżowej części festiwalu oraz Look For Fund potwierdzili m.in. Film3 z Norwegii, Film London, Medienboard Berlin-Brandenburg, Estonian Film Fund, Lithuanian Film Centre, Albanian Center of Cinematography, HBO, Canal+, YLE, Apple Film Production, Agora, Akson Studio, Watchout Production, Kloos und CO, a także polskie fundusze filmowe, inni producenci i agenci sprzedaży.

Prowadzony od początku istnienia festiwalu REGIOFUN Look For Fund umożliwia uzyskanie wszelkich informacji dotyczących warunków i zasad aplikowania po środki danej instytucji, funduszu, nadawcy publicznego czy producenta, a także poznanie realnych szans na dofinansowanie prezentowanego filmu. Cykl spotkań owocuje nowymi kontaktami, lepszą współpracą, a przede wszystkim coraz większą liczbą lepszych jakościowo produkcji filmowych realizowanych w koprodukcji. Organizatorem MFPF REGIOFUN jest Instytucja Filmowa SILESIA FILM w Katowicach.