Na planie filmu „Fotograf” – od prawej Lidia Arczyńska i Stefan Arczyński

 

We Wrocławiu trwają zdjęcia do filmu dokumentalnego „Fotograf”, o życiu i twórczości 97. letniego artysty fotografa Stefana Arczyńskiego. Reżyserują go Jolanta Krysowata i Mariusz Marks, a producentem jest wrocławska firma KABART Film. „Fotograf” otrzymał dofinansowanie w VII Dolnośląskim Konkursie Filmowym i tym samym Odra-Film stała się jego koproducentem.

 

Zamiarem autorów jest stworzenie filmowej opowieści o niezwykłych losach jednego z najbardziej zasłużonych polskich fotografów.  Życie Stefana Arczyńskiego jest doskonałym przykładem na skomplikowane losy Dolnoślązaków.

 

Urodzony w Essen, w rodzinie polskich emigrantów z Wielkopolski, Arczyński rozpoczął  karierę fotografa robiąc zdjęcia podczas olimpiady w Berlinie w 1936 roku. Podczas II Wojny  Światowej – jako obywatel Niemiec – został wcielony do Luftwaffe. Służbę odbywał w laboratorium fotograficznym wojsk lotniczych, gdzie bardzo szybko doceniono jego umiejętności w tym zakresie.  Na Łotwie, w 1945 roku, dostał się do niewoli radzieckiej i po roku pobytu w łagrze, jako jeniec, który zadeklarował polską narodowość, został zwolniony z obozu.

 

Po powrocie z niewoli Arczyński zamieszkał najpierw w Kamiennej Górze, a później we Wrocławiu, gdzie też obecnie mieszka. W obu tych miejscach prowadził zakłady fotograficzne. Już w latach 50. zajął się fotografią artystyczną. Znany jest m. in. jego pochodzący z lat 50. i 60. unikatowy cykl fotografii Henryka Tomaszewskiego, twórcy Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Niezwykle cenne są jego zdjęcia wykonane we Wrocławiu i w dolnośląskich miasteczkach, począwszy od 1945 roku aż po dzień dzisiejszy. Arczyński jest twórcą i współtwórcą dziesiątków albumów fotograficznych opublikowanych w Polsce i za granicą (w Niemczech). Na swoich zdjęciach portretował życie codzienne ludzi, dokumentując tym samym zmieniającą się wokół niego rzeczywistość. Dużo podróżował po świecie – obok zdjęć z różnych regionów Polski ma w swym dorobku także fotografie z krajów Europy oraz m.in. z Chin, Indii, Afryki i USA.