Tuż przed rozpoczynającym się w poniedziałek 42. Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze znalazł się w konkursie głównym, w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się w czwartek (14.09) premiera „Ptaków śpiewających w Kigali”. Wzięły w niej udział, obok reżyserki, odtwórczynie głównych ról: Jowita Budnik i Eliane Umuhire. Film wyprodukował KOSFILM  w koprodukcji m. in. z Odrą-Film, z funduszy Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Film Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego rodził się przez ponad trzy lata w Rwandzie i na Dolnym Śląsku – we Wrocławiu i na Stawach Milickich. Jego tematem jest trauma jakiej doświadczyły miliony Rwandyjczyków w wyniku krwawych rzezi plemiennych w połowie lat 90. XX wieku. Właściwie należałoby powiedzieć, że jest to film o tym jak ludzie dotknięci tym tragicznym doświadczeniem, Polka i Rwandyjka, radzą sobie z nim, albo raczej – starają się z nim sobie poradzić. Historia powstawania filmu znaczona była wieloma trudnościami realizacyjnymi, przede wszystkim w Rwandzie. Zostawiła na nim swe piętno śmierć Krzysztofa Krauzego, który zmarł w kilka miesięcy po rozpoczęciu zdjęć, i operatora Krzysztofa Ptaka.

Film, który wejdzie na ekrany kin w Polsce w przyszłym tygodniu (22 września)  jest niezwykły tematycznie i formalnie. Jako jeden z niewielu polskich filmów koresponduje z tematyką, która obecnie jest „gorąca” w kinie europejskim i światowym – tematyką migracji w wyniku krwawych wojen i rzezi, które dotykają kraje poza Europą. Formalnie, film wymaga od widza skupienia i koncentracji. Narracja „Ptaków śpiewających w Kigali” jest jak proces zbierania i dopasowywania kawałków rozbitego lustra, które dopiero po złożeniu, mieni się wszystkimi kolorami dając widzowi zrozumienie pełni dramatu, którego fragmenty śledził przez prawie dwie godziny filmowego seansu.

Podczas spotkania z publicznością Joanna Kos-Krauze, Jowita Budnik i Eliane Umuhire mówiły nie tylko o tematyce filmu, ale też o okolicznościach jego realizacji, zwłaszcza w Rwandzie. Tym też tematom będzie poświęcona książka, wywiad – rzeka, który z reżyserką przeprowadziła Aleksandra Pawlicka. Książkę we wrześniu opublikuje Wydawnictwo ZNAK.