Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu uruchomiło program CeTA Film Studio, dzięki któremu kreatywni twórcy filmowi otrzymają możliwość skorzystania z infrastruktury i sprzętu Centrum Technologii Audiowizualnych, jako wkładu koproducenckiego przy produkcji. To szansa na realizację nowych, ciekawych przedsięwzięć przez twórców filmów fabularnych wpisujących się w nurt kina artystycznego oraz filmów dokumentalnych i animowanych.

Celem programu CeTA Film Studio jest realizacja założeń statutowych i stworzenie warunków do produkcji filmowej z wykorzystaniem potencjału instytucji. O wsparcie mogą się ubiegać zarówno samodzielni twórcy, jak i producenci filmowi, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Wspierane będą produkcje krajowe oraz koprodukcje międzynarodowe z udziałem polskich filmowców. Program nie zakłada aportu CeTA przy serialach oraz projektach długoterminowych. Mile widziane będą natomiast inicjatywy o charakterze edukacyjnym, umożliwiające udział w ich realizacji studentom i słuchaczom szkół artystycznych lub osobom dopiero wchodzącym na rynek produkcji filmowych np. w formie praktyk.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest przede wszystkim oryginalny pomysł, dlatego już do zgłoszenia powinny zostać załączone opis planowanej produkcji oraz skrót scenariusza. Aby szansę zrealizowania wymarzonego filmu otrzymało wielu twórców, istotne są także sprawna organizacja oraz samodzielność w realizacji i wykorzystaniu oferowanej przez nas infrastruktury.

Jako państwowa instytucja kultury, a zarazem była Wytwórnia Filmów Fabularnych, w której powstało ok. 500 filmów, CeTA dysponuje dużymi przestrzeniami, nowoczesnym zapleczem technologicznym i rozbudowaną infrastrukturą,  posiada bardzo dobre warunki, sprzyjające pracy młodych twórców. Wkład koproducencki w ramach projektu ma polegać na wsparciu niepieniężnym, w postaci udostępnienia posiadanej infrastruktury, w tym hal zdjęciowych z greenboxem i blueboxem, pracowni komputerowych, studia dźwiękowego oraz posiadanego sprzętu  (m.in. kamera Sony FS7, slider, gimbale czy wybrane oświetlenie). Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego specjalistów zatrudnionych w instytucji.

Ilość wybranych projektów, a także wkład czyli np. ilość dni zdjęciowych, terminy oraz ilość udostępnionego sprzętu, zależne będą od bieżących możliwości CeTA, która zakłada wsparcie wielu różnorodnych filmowych projektów.

Zgłoszenia z dopiskiem „Produkcja filmowa” należy przesłać drogą elektroniczną na adres: produkcja@filmstudioceta.pl. Termin zakończenia I naboru upływa 31 grudnia 2015 r. Kolejny nabór zostanie ogłoszony na początku 2016 r. Więcej informacji pod linkiem.