23 kwietnia w Warszawie odbyło się spotkanie reaktywowanej sekcji funduszy filmowych w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. W sekcji reprezentowanych jest dziewięć funduszy (z Łodzi, Katowic, Wrocławia, Krakowa, Gdyni, Warszawy, Poznania, Lublina i Szczecina). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ośmiu funduszy. Podczas spotkania uzgodniono główne zadania pracy sekcji w najbliższych miesiącach. Przewodniczącym sekcji został wybrany Rafał Bubnicki (Dolnośląski Konkurs Filmowy), a jego zastępczyniami Monika Głowacka (Łódzki Fundusz Filmowy) i Patrycja Młynarczyk (Śląski Fundusz Filmowy).