Do 31 lipca trwa nabór filmów na 4. Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN, który odbędzie się w Katowicach w dniach 22-27 października 2013. Jest to jedyny w Europie festiwal  nagradzający producentów filmów, w których finansowaniu partycypują regionalne fundusze filmowe. Pula nagród dla zwycięzców wynosi 25 000 euro.

 

 

Organizator festiwalu – Instytucja Filmowa SILESIA FILM – zaprasza koprodukcje międzynarodowe i krajowe, które powstały dzięki dofinansowaniu przez fundusze regionalne lub dzięki wsparciu innych regionalnych oraz miejskich środków finansowania. Filmy fabularne, dokumentalne i animacje, wyprodukowane po 31 grudnia 2010 roku, mogą być zgłaszane przez producentów do dwóch konkursów: pełnego metrażu (od 60 min.) oraz krótkiego i średniego metrażu. Nagroda w każdej z kategorii wynosi 10 000 euro. Laureat nagrody publiczności otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 euro.

 

 

Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych REGIOFUN to efekt myślenia o kinie zjednoczonej Europy, w którym regiony – ich tożsamość kulturowa, a także ich inwestycyjny potencjał – stanowią potężną siłę. Festiwal odbywa się w Katowicach od 2010 roku i jest jedynym w Polsce profesjonalnym, ale otwartym dla widzów, spotkaniem europejskiej (ale nie tylko!) branży producenckiej. W ramach festiwalu odbywają się m.in. retrospektywy filmów wspieranych przez regionalne fundusze filmowe (2010: Wallimage z Wallonii / Belgia; 2011: CRAVV z Regionu Nord-Pas de Calais / Francja; 2012: Film-und Medienstiftung NRW z Północnej Nadrenii Westfalii / Niemcy), warsztaty Młodego Producenta, Forum Look For Fund, spotkania branżowe, a także konkurs, w którym międzynarodowe jury oraz widzowie nagradzają producentów.

 

 

Czwarta edycja festiwalu odbędzie się od 22 do 27 października 2013 roku. Zgłoszenia filmów do konkursu przyjmowane są online za pomocą formularza zgłoszenia na stronie www.regiofun.pl  do 31.07.2013r. Zapraszamy!