Wczoraj wystartował 64. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Wroclaw Film Commission prezentuje na nim folder z najnowszymi informacjami o Dolnośląskim Konkursie Filmowym i o możliwościach realizacji filmów na Dolnym Śląsku.
Wszystkich zainteresowanych poznaniem polskiej branży filmowej i jej najnowszych produkcji zapraszamy do odwiedzenia stoiska Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Znajduje się ono dokładnie w tym samym miejscu, co w roku ubiegłym (Polish Cinema Stand No. 152, European Film Market Berlin 2014, Martin-Gropius-Bau). Jest to przestrzeń ekspozycyjna przeznaczona na spotkania z przedstawicielami branży filmowej. Na stoisku dostępne są materiały promujące polską branżę, w tym najnowszy przewodnik Wroclaw Film Commission, informujący o możliwościach produkcji filmów na Dolnym Śląsku oraz możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (Dolnośląski Fundusz Filmowy). Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami na temat możliwości produkcyjnych i finansowych na Dolnym Śląsku zapraszamy do kontaktu z osobami wskazanymi w folderze Wroclaw Film Commission.

Yesterday started 64 International Film Festival in Berlin. Wroclaw Film Commission presents on the festival a new folder with the latest information about the Lower Silesian Film Competition and the possibilities of making films in Lower Silesia.
Everyone who is interested in learning Polish film industry and its most recent production is welcome to visit stand of Polish Film Institute. It is located in exactly the same place as last year (Polish Cinema Stand No . 152, the European Film Market in Berlin in 2014 , the Martin-Gropius -Bau ). This is an exhibition space dedicated to meetings with representatives of the film industry. You can find there materials about the latest Polish film productions and film industry including the latest guide of Wroclaw Film Commission. This last item informing about the possibilities of film production in the Lower Silesia and the possibilities of obtaining funding under the Lower Silesian Film Competition ( Lower Silesian Film Fund ) . All interested in more detailed information about production capabilities and financial resources in Lower Silesia , please contact the persons indicated in the folder of Wroclaw Film Commission .