Dziś rusza 63 edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Po latach naszej nieobecności
w konkursie głównym mamy się czym pochwalić. W drugim dniu festiwalu wyświetlony zostanie najnowszy
film Małgorzaty Szumowskiej W imię… podejmujący problem homoseksualizmu polskich księży. Drugą naszą reprezentantką jest Katarzyna Rosłaniec z Bejbi blues, który zakwalifikował się do sekcji Panorama oraz Pokolenie 14 plus. To tragiczna w wymowie opowieść o nastoletnim rodzicielstwie.

 

Na czele siedmioosobowego jury konkursu zasiądzie Wong Kar Wai, którego najnowsze dzieło The Grandmaster – o starciu dwóch legendarnych mistrzów kung- fu – otworzy tegoroczne Berlinale. Laureatów festiwalu poznamy 17 lutego.

Today, the 63 edition of the Berlin International Film Festival is officially opening. After years of our absence in the main competition we have a lot to be proud of. The screening of the latest film of Małgorzata Szumowska In the Name of…, a film focusing on the issue of homosexuality of Polish priests, is scheduled for the second day of the festival. The second of our representatives is Katarzyna Rosłaniec and her Bejbi Blues, which qualified for the Panorama and the Generation 14 plus sections. It is a tragic tale of teenage parenthood.

The seven-person jury will be chaired by Wong Kar Wai, whose latest work The Grandmaster – about the battle of two legendary kung-fu masters – will open this year’s Berlinale. The winners of the festival will be announced on 17 February.