24 czerwca 2013 Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

 

Komisja dysponowała kwotą 1 948 700 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (348 700 zł). Z budżetu Konkursu zostały sfinansowane wydatki na honoraria dla ekspertów, którzy oceniali projekty filmowe w II etapie Konkursu (34 700 zł).

 

Do III etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 30 projektów, ponadto zakwalifikowany został też film dokumentalny „Sztuka Natalii LL”, który był w finale VI DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego (łącznie: 16 filmów fabularnych, 14 filmów dokumentalnych i 1 film animowany).

 

 

 

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

Filmy fabularne:

 

 1.  Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (Argomedia Sp. z o.o.) – 500 000 zł
 2.  Letnie przesilenie, reż. Michał Rogalski (Prasa i Film) – 400 000 zł
 3.  Królewicz Olch, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 200 000 zł
 4.  Jak całkowicie zniknąć, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela) – 200 000 zł

 

Filmy dokumentalne:

 

 1. Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 70 000 zł
 2. Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech, reż. Jolanta Krysowata, Krzysztof Kunert (Rokam-Media) – 135 000 zł
 3. Wielka ucieczka, reż. Ksawery Szczepanik (Bow &Axe Entertainment) – 75 000 zł
 4. Król Pik, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Production) – 131 000 zł
 5. Moje pojednanie (Różewicz, a Niemcy), reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 60 000 zł
 6. Spotkania ossolińskie, reż. Jan Strękowski (Studio Filmowe Kronika) – 100 000 zł
 7. Fotograf, reż. Jolanta Krysowata, Mariusz Marks (Kabrat Film) – 43 000 zł

 

 

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

 

 

 

 

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

 

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 

 1. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krazue (Argomedia Sp. z o.o.) – 57 pkt
 2. Skorpiony w Breslau, reż. Filip Bajon (Apple Production) – 57 pkt
 3. Letnie przesilenie , reż. Michał Rogalski (Prasa i Film) – 56 pkt
 4. Królewicz olch, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 54 pkt
 5. Life must  go on!, reż. Maciej Migas (I.F. Film Art) – 53 pkt
 6. Miasto 44, reż. Jan Komasa (Akson Studio) – 52 pkt
 7. Ja, Olga Hepnarova, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – 52 pkt
 8. Jak całkowicie zniknąć, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela) – 51 pkt
 9. Sen zimowy, reż. Paweł Wendorff (Anima-Pol) – 51 pkt
 10. Sowa, córka piekarza, reż. Andrzej Titkow (Figaro) – 50 pkt
 11. Ciepło/Zimno, reż. Grzegorz Korczak (Triada) – 49 pkt
 12. Lis, reż. Matthias Luthardt (Braidemade Films) – 48 pkt
 13. Fremd, reż. Adam Sikora (Studio Filmowe Largo) – 47 pkt
 14. Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski (Scorpio Studio) – 46 pkt
 15. Kalejdoskop, reż. Aniela Gabryel (PWSFTiT) – 46 pkt
 16. Karuzela, reż. Robert Wichrowski (Faun Film) – 45 pkt

 

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

 

 1. Maja, reż. Mariusz Palej (AB Film Production)
 2. Genialny Polak, reż. Kordian Piwowarski ( Grupa dr A.R. Kwiecińskiego)
 3. Arizona w mojej głowie, reż. Matthias Huser (Lava Films)

 

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 

 1. Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 60,5 pkt
 2. Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech, reż. Jolanta Krysowata, Krzysztof  Kunert (Pokam-Media) – 56 pkt
 3. Wielka ucieczka, reż. Ksawery Szczepanik (Bow &Axe Entertainment) – 55 pkt
 4. Król Pik, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productiion) – 54,5 pkt
 5. Pieśń pamięci, reż. Nathalie Rossetti (Borak Films) – 54 pkt
 6. Moje pojednanie (Różewicz a Niemcy), reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 53 pkt
 7. Wyprawa do środka Europy, reż. Kinga Wołoszyn Świerk (Editing Brigade) – 52 pkt
 8. Sztuka Natalii LL, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid) – 52 pkt
 9. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu, reż. Leo Kantor (V-Film) – 51,5 pkt
 10. Spotkania ossolińskie, reż. Jan Strękowski (Studio Filmowe Kronika) – 49,5 pkt
 11. Gliniane pieśni, reż. Bartosz Blaschke (Cross Film) – 44 pkt
 12. Na wiosnę wszystko wypływa, reż. Paulina Skibińska (Ex Dart) – 42 pkt
 13. Fotograf, reż. Jolanta Krysowata, Mariusz Marks (Kabrat Film) – 41,5 pkt
 14. Awangarda Scharouna, reż. Olga Matuszewska (Studio Miniatur Filmowych) – 41 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

 

 

 1. Gottland, siedem nowel reżyserowanych przez młodych czeskich reżyserów, (Centrala Production)
 2. Wołyń, reż. Andrzej Kępiński (Studio BO!)
 3. Pieśń kobiety, reż. Magdalena Zambrzycka – Pukaluk (Fundacja Magellana)

 

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 

 1. Kosmogonia Bruno Schulza, reż. Robert Manowski (Wyższa Szkoła Artystyczna) – 56,5 pkt

 

Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu Konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.