Współfinansowany przez Odrę-Film z funduszu Dolnośląskiego Konkursu Filmowego czesko-polsko-słowacki film W cieniu otrzymał 14 nominacji do Czeskich Lwów. Będzie walczył o nagrodę między innymi w kategoriach: film, reżyseria, pierwszoplanowa rola żeńska, scenariusz, zdjęcia (Adam Sikora), montaż, muzyka, dźwięk. Czeskie Lwy to najważniejsza filmowa nagroda Czech, odpowiednik polskich Złotych Orłów.

 

Akcja filmu Davida Ondříčka rozgrywa się w 1953 roku. Jest on kryminalnym thrillerem i opowiada historię typowego z pozoru śledztwa, które z czasem odsłania swoje drugie, polityczne dno. Tropy prowadzą do służb bezpieczeństwa ZSRR i Czechosłowacji.

 

Przypominamy, że obraz ten był również czeskim kandydatem do Oskara 2013 oraz otrzymał w tym roku nagrody Stowarzyszenia Czeskich Krytyków Filmowych. Laureatów Czeskich Lwów poznamy 2 marca.

 

Co-financed by Odra-Film from the Lower Silesian Film Competition Fund, a Polish-Czech-Slovak film In the Shadow was nominated in 14 categories for the Czech Lions. It will compete for the award in the categories such as: Best Film, Best Director, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematography (Adam Sikora), Best Editing, Best Music Score, Best Sound. The Czech Lions is the most important Czech award, the  equivalent of the Polish Golden Eagles.

 

The plot of the David Ondříček film is set in 1953. It is a crime thriller and tells the story of a seemingly typical investigation, which eventually reveals its second, political context. The clues lead to the security services of the USSR and Czechoslovakia.

 

We remind you that this move was also the Czech candidate for Oscars 2013 and this year received awards of the Association of Czech Film Critics. The winners of the Czech Lions will be announced on 2 March.