Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że do 28 lutego 2014 roku (do godz. 15.00) został przedłużony termin składania wniosków na VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy.


UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

Odra-Film, Institution of Culture of the Regional Government of Lower Silesia, reports that up 28 February 2014 (15.00 p.m.) has extended the deadline for applications for the VIII Lower Silesian Film Competition.

NOTE: The date and time of receipt by the Secretariat of the Odra-Film  at Pilsudski Street 64a (Lower Silesian Film Centre, third floor) in Wroclaw is decisive.